Best University Essay Editor For Hire For School Esempio Curriculum Vitae Docenti Compilati Edith Hooge Essay Typer Creative Writing Workshop Frankfort Il 2017

Filosofien vår er at hovedpremisset for utvikling ligger i trivsel!

Derfor har vi en litt lettbeint tilnærming til skisporten. Vi har ingen ambisjoner om å skape den neste OL medaljøren, eller skape urealistiske forventninger på vegne av barna. Skikjøring er så mye mer en portkjøring og jakt på tiendeler og hundredeler – det er en livsstil og kilde til mestring og glede. Ikke minst en sterk identitetsbærer.

«Det er typisk norsk å være god på ski»

I dagens samfunn, hvor kjedsomhet er mangelvare som følge av teknologiske fremskritt og mobiltelefoniens inntog på alle arenaer, så har «kampen» om barnas tid til friluftsaktiviteter blitt mer og mer tilspisset. Idretten på den ene siden stiller større og større krav, og det konkurreres på et profesjonelt plan fra tidlig alder.

Vi ønsker å skape et miljø der barna kjenner på mestring gjennom ski aktiviteten. Med enkle øvelser og tilpassede utfordringer på individuelle nivåer så vil de få en helt unik opplevelse av det å stå på ski, uten å måtte måle seg opp mot ett ideal.

Treningene kan sågar virke lettere kaotiske og lite oversiktlige sammenlignet med tradisjonell alpintrening, der trener står i bunn eller på topp, og kommer med innspill og kommentarer ved hver tur.

Vi kjører i grupper, der man først og fremst inndeles etter mestringsnivå. Dette gir barna en mulighet til å gjøres medansvarlig for utviklingen til de øvrige i gruppa, ved at vi oppmuntrer til å kommentere og dele erfaringer underveis. Denne pedagogiske tilnærmingen øker barnas forståelse for egen mestring og innsikt i hva som skal til for å blir bedre på enkelte elementer – enten det er hopp, svinger eller andre øvelser vi ønsker å fokusere på for å gi barnet best mulig forutsetninger for utvikling.

Vi gjennomfører ca. 10 treninger ila sesongen, mellom jul og påske. Her tar vi hensyn til skole, alder, mestringsnivå, kjønn og vennskap når vi deler inn i de primære gruppene. De første 3 gangene vil det være litt kaotisk for en forelder å følge helt med på hva som skjer, men det er viktig at man har forståelse for at man benytter denne tiden til å tilpasse gruppene for å gi best mulig utbytte totalt sett gjennom sesongen.

Foreldre oppfordres til å være med å skape engasjement og bl.a bidra med å være heisvakter, noe som er særs populært, da man kjører gratis denne dagen. Foreldre henvises til å være heisvakter på andre grupper enn der barnet sitt befinner seg. Erfaringsmessig har dette stor innvirkning på barnas utvikling og tilstedeværelse.

Treningene foregår som regel på onsdager fra 18-1930, men med raskt økende medlemsmasse så kan det bli endringer og tilpasninger.

Vi legger ned mye dugnadstid i lokalbakken vår Husebybakken. Her finner man et godt gammeldags tautrekk. Det er også lysanlegg og sneproduksjon her, og er et foreldredrevet initiativ.  Lokalt er det stor entusiasme og fin oppslutning rundt aktivitetene her på kveldstid 1 eller 2 dgr i uken ved gode snøforhold.

I tillegg legger vi opp til et sosialt arrangement i Husebybakken som vi kaller Ullr & Friends. Her blir det bålpanner og hygge, samt en årlig «konkurranse» der vi konkurrer på gamlemåten, alt på èn gang; hopp, slalom og langrenn…..

Foreldregruppen er også veldig aktiv, så det legges opp til en felles «samling» eller fler ila sesongen også, der man kan bedrive skiaktivitet innenfor forgreiningene topptur/frikjøring. Dette blir i så fall utlyst via vår FB side.

Dersom det er spm vedr. det sportslige ta kontakt med Fredrik Luytkis på fredrik@offbeatevent.com.

Velkommen til en knall sesong med mye skiglede!

Mvh,
Ullr Skiklubb

 

ullr_skiklubb04226om_ullrullr_skiklubb03894