200 Words Essay On Role Of Youth In Nation Building Do You Need A Table Of Contents For An Essay Executive Summary Sample Resume Eight Business Functions Essay Checker Ppt Presentation On Mobiles Operating System

Om Ullr.

Formål/visjon

Ullern Bydel har i dag 34,000 innbyggere, hvorav 8,000 er barn og unge under 19 år. Folkehelseplanen beskriver spesifikt fem utfordringer bydelen står overfor, hvorav to kan knyttes til idrett og aktiviteter.
“Tilrettelegge nye sosial nettverk og vedlikeholde eksisterende”
“Skaffe nye rekreasjonsområder”

Initiativtagerne til Ullr skiklubb har sett de samme utfordringene i nærområdet, spesielt når det gjelder vinteridrett. Tilbudet om skiaktiviteter i vårt nærmiljø har vært svært begrenset, samtidig som flere av slalåmtilbudene gjennom idrettslag i Oslo Vest og Bærum tradisjonelt har hatt fokus på konkurransekjøring /alpint. Skisporten er i konstant utvikling og vi ønsker å tilpasse et unikt tilbud, med forankring i Ullern bydel.

Bydelen er med Husebybakken er etter vårt skjønn et av ”arnestedene” for moderne skikjøring. Her har det alltid vært drevet skisport og den aller første kongepokalen innen skisport ble utdelt her. Ved å knytte moderne freeskiing opp til det historiske perspektivet, samt folkloren rundt skiguden Ullr ønsker vi også å øke oppmerksomheten rundt områdets historie og bidra til lokalpatriotisme og samhold i en ellers fragmentert bydel.

Først og fremst vil vi skape en arena der barn og voksne kan komme sammen og glede seg med en fysisk vinteraktivitet – uten å nødvendigvis måtte dyrke individuelle prestasjoner!

Ullr skiklubb tilbyr treninger med flere elementer fra freestyle og skileik, i tillegg til alpin grunnteknikk. Vi ønsker ikke å være en tradisjonell alpinklubb, men satser på et bredde- og lavterskeltilbud der fokuset på trivsel er et viktig element. Tilbudet kommer som et resultat av at  bydelen i stor grad mangler friluftsområder, samt et lavterskel ski-tilbud vinterstid.

Bydel Ullern har en omfattende skihistorie, noe som var en fin dannet en fin ramme for etableringen av Ullr skiklubb – 135 år etter at den første kongepokalen ble utdelt i Husebybakken.

Ullr skiklubb ønsker en åpen dialog med andre skiklubber. Vi ønsker også å tilrettelegge for at medlemmer evt. ønsker å spesialisere seg og kan trene og konkurrere med andre klubber dersom ikke Ullr skiklubb kan tilby dette.

Ullr Skiklubb er underlagt Oslo Skikrets/Norges Skiforbund.

Skiguden Ullr

Gjennom valget av klubbnavn har vi ønsket å understreke vår geografiske tilhørighet, rette oppmerksomheten mot områdets rike ski-historie og bidra til lokalpatriotisme og samhold. Ullr kommer fra norrøn mytologi :

«Han er en god bueskytter og så flink til å gå på ski at ingen kan kappes med ham. Han er vakker og fører seg som en dyktig kriger. Han er god å påkalle i tvekamp,»
heter det i Snorres Edda (Snorre Sturlasons/Den yngre Edda).
Videre sies det at Ullr var sønn av Siv, tordenguden Tors hustru. Ull/Ullr var dog født før de giftet seg og hans kan ha vært Egil Orvandill, som var bueskytter og smed – derav ferdighetene med buen. Ull/Ullr betyr også «den ærerike».
Ullr giftet seg med Skade, som var datter av jotnen Tjatse. Dette var etter at Skade var skilt fra Njord. Skade omtales som skigudinne (ondurgud) og skal i likhet med Ullr ha vært en dyktig bueskytter, såvel som skiløper.
Ullr er også opphavet til stedsnavnet Ullern, og finnes i bydelsvåpenet eller bydelens logo.